Quotes

Matrícula, quotes i menjador
  • L’escolarització  mensual és de 150 euros, sent una quota única que engloba tot l’horari escolar de 8:45h del matí a les 12:15h  i de 14:45h a les 18:00h de la tarda.

    L’horari de 12:00h a 14:45h  és el servei de menjador, cada menú és de 4.10 euros si l’infant és fix cada dia i 4.64 euros si l’infant es queda eventualment a dinar.
    El Jardinet matiner és un servei que es paga a part i val 3 euros al dia per els infants que són fixos i 5 euros al dia per els infants que l’utilitzin eventualment. 
    La quota es paga de setembre a juny ,amb una quota de matrícula del mateix import que una mensualitat que es paga el mes d’agost. En el cas de matrícula fora del calendari establert, es pagarà la mensualitat i la matrícula tot junt.
    El mes de juliol es farà el Jardinet d’estiu i es paga una quota de 150 euros