Quotes

Matrícula, quotes i menjador
 • L’escolarització  mensual és de 150 euros, és una quota única que engloba tot l’horari escolar, de 8:45h del matí a les 12:15h  i de 14:45h a les 18:00h de la tarda.
  Les quotes es paguen de setembre a juny, més una quota de matrícula, del mateix import que una mensualitat, que es paga el mes d’agost. En el cas de que hi hagués una matrícula fora del calendari establert, es pagarà la mensualitat i la matrícula tot junt.
   
  L’horari de 12:15h a 14:45h  és el servei de menjador, cada menú val 4.27 euros si l’infant és fix cada dia i 4.64 euros si l’infant es queda eventualment a dinar.
   
  El Jardinet matiner és un servei que es paga a part i val 3 euros al dia per els infants que són fixes i 5 euros al dia per els infants que l’utilitzin eventualment. 
   
  El mes de juliol es porta a terme el Jardinet d’estiu, la quota del qual és també 150 euros per qui l’utilitzi.