Quotes

Quotes

La quota mensual del centre  és de 173 euros i engloba tot l’horari de 8:45h a 12h i de 14:45h a 17h
 
Les quotes es paguen de setembre a juny, més una quota de matrícula, del mateix import que una mensualitat, que es paga el mes d’agost. En el cas que hi hagi una matrícula fora del calendari establert, es pagarà la mensualitat i la matrícula tot junt.
 
El servei de menjador (de 12h a 15h) val 6,64 euros si l’infant és fix  i 7,1 euros si l’infant es queda eventualment a dinar.
 
El Jardinet matiner val 4,2 euros al dia si l’infant és fix i 6,8 euros al dia si s’utilitza eventualment.
 
El Jardinet Extra val 4,2 euros al dia si l’infant és fix i 6,8 euros al dia si s’utilitza eventualment.
 
El mes de juliol es porta a terme el Jardinet d’estiu, la quota del qual és també 173 euros per qui l’utilitzi.
 
Els infants d’I2 tenen l’escolarització gratuïta i no han de pagar la quota mensual però sí han de pagar la matrícula i els serveis de Jardinet matiner, menjador, Jardinet extra, la darrera setmana de juny (50 euros) i el Jardinet d’estiu.
 
Tots els infants matriculats al Jardinet han de pagar una quota de material que es paga a l’inici de curs i és de 20 euros per als infants d’I0 i d’I1 i de 40 euros per als infants d’I2.