Consell Escolar

Consell escolar

Funcionament
 
El Consell Escolar és l’òrgan de participació i de govern del centre. La condició de membre electe del Consell Escolar s’adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels representants electes de cada sector. Del sector de pares i mares tenen dret a presentar-se a l’elecció tots aquells pares/mares i representants legals dels alumnes matriculats a l’escola.
 
Representants
  • Jaume Salmeron, regidor d’Educació
  • Aida Callís, tècnica d’Educació
  • Gemma Martí, directora Llar d’Infants municipal El Jardinet
  • Pietat Riumalló mestra Llar d’Infants municipal El Jardinet
  • Glòria Bohils educadora Llar d’Infants municipal El Jardinet
  • Laia Cabrero representant de pares i mares de la Llar d’Infants municipal El Jardinet
  • Jèssica Garriga representant de pares i mares de la Llar d’Infants municipal El Jardinet