Menjador

Menjador

El menjador és l’espai utilitzat per al dinar. Els infants s’alimenten amb menús equilibrats i adequats a les seves necessitats i s’afavoreix un clima tranquil i amb aprenentatges compartits, prioritzant els bons hàbits, l’interès per provar nous aliments i l’adquisició d’una progressiva autonomia, tot compartint l’experiència amb els companys/es.