Adaptació

Adaptació

L’entrada a la Llar d’Infants acostuma a ser per l’infant la primera separació del nucli familiar. Aquest s’ha d’adaptar a un nou espai i a noves persones, tot passant per una separació física, afectiva i temporal de la seva família.L’adaptació és un camí que fan conjuntament infants, famílies i escola. Aquest període d’adaptació es durà a terme al setembre, i es pot allargar durant el primer trimestre. Cal tenir present que el primer dia d’escola es demana a les famílies que acompanyin l’estada de l’infant al centre durant una estona.

L’horari es modifica segons la resposta de cada infant. L’infant comença venint durant una estona curta i a mesura que van passant els dies es va allargant a poc a poc, depenent de  la seva actitud i estat emocional. A finals de setembre comença el servei de menjador, el Jardinet matiner i el Jardinet extra.

Si hi ha una nova incorporació d’un infant durant el transcurs del curs també ha de seguir un període d’adaptació que determinarà l’equip docent.