P.E.C

Projecte Educatiu del Centre
  • Projecte Educatiu

    Aquest Projecte Educatiu de Centre (PEC) està pensat en la realitat de la Llar d’infants municipal El Jardinet d’Arbúcies.

    Pretén ser un instrument d’orientació i gestió dels principis i valors ideològics i pedagògics. Defineix els trets d’identitat, formula els objectius i expressa l’estructura organitzativa de l’escola.

    El present PEC, obert i flexible en qualsevol dels seus apartats, és el fruit del treball, reflexió i discussió de tot l’equip docent, conjuntament amb una comissió de pares i mares i l’ajuntament.

    Aquest document es revisa cada any per l’equip docent, tot seguit si hi ha alguna rectificació s’ha d’aprovar pel Consell Escolar i després pel Ple de l’ajuntament.