El nostre equip

Coneix a les educadores
  • Les nostres educadores

   Les nostres educadores

   A l’escola trobareu un equip de mestres especialitzades en l’educació dels més petits que tenen com a base de funcionament el treball en equip
   L’equip que treballa a la llar d’infants som professionals de l’educació que creiem  i tenim una concepció de l’infant com a èsser competent  amb curiositat, amb iniciativa, amb capacitat per aprendre ,actius que precisen del moviment i que són els protagonistes del seu aprenentatge en aquests primers anys de vida, per tant l’equip vetlla per un entorn afectiu que li proporcioni seguretat, afecte i confiança i on les educadores acompanyen l’acció de l’infant, li doni suport i li marca els límits de la seva actuació.

   Personal extern vinculat al centre

   • Brigada municipal de l’ajuntament que fa el manteniment del centre.
   • Personal tècnic d’educació que coordina les tasques entre la direcció de la llar i la regidoria de l’ajuntament.
   • Serveis socials del municipi que es coordinen amb el tècnic d’educació CDIAP (Centre de desenvolupament i atenció precoç de Blanes o Santa Coloma) i l’EAP (Equip d’atenció psicopedagògica), sempre que calgui.
   • Pediatre titular del CAP (Centre d’Atenció Primària)
   • Personal del servei cuina
   • Personal de neteja
   • El CRP CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGIS de St Coloma de Farners