Jardinet Matiner

Ampliació d'horari
  • El Jardinet Matiner és un servei sense caràcter docent que amplia l’horari d’atenció als infants. L’horari 7:45 a 8:45. El poden fer servir tots els infants de manera eventual o sempre.