Jardinet Matiner i Jardinet Extra

Ampliació d'horari
  • El Jardinet Matiner i el Jardinet Extra són dos serveis que amplien l’horari d’atenció als infants per aquelles famílies que ho necessitin.

    El poden fer servir tots els infants de manera eventual o fix, tenint en compte que un infant es considera que és fix, quan utilitza el servei mínim tres dies a la setmana.

    – L’horari del Jardinet Matiner és de 7:45h a 8:45h

    – L’horari del Jardinet Extra és de 17h a 18h