Jardinet Matiner

Ampliació d'horari
  • El Jardinet Matiner és un servei que amplia l’horari d’atenció als infants per aquelles famílies que ho necessitin. El poden fer servir tots els infants de manera eventual o fix, tenint en compte que un infant es considera que és fix, quan utilitza el servei mínim tres dies a la setmana. L’horari del Jardinet Matiner és de 7:45h a 8:45h