Jardinet d'Estiu

El Juliol a l'escola
  • El mes de Juliol s’organitza el Jardinet d’Estiu, va destinat per aquells infants escolaritzats durant el curs. Les activitats que es fan durant aquest mes tenen un caire lúdic i diferents a les que es fan durant el curs, ja que a l’estiu dóna més per fer activitats d’aigua. L’organització del personal dependrà sobretot del número de nens que estiguin inscrits durant aquest mes, però normalment hi haurà tres grups, un de lactants, un de 1 a 2 anys i un altre de 2 a 3 anys, que els tres faran les mateixes activitats però cada grup adaptat a  les seves possibilitats. 
    L’horari del Jardinet d’Estiu és de 8:45h a 13h.