Inscriure't al Jardinet

Matrícula i Preinscripció
 • Preinscripció

  El període d'inscripció pels infants nascuts del 2017 al 2019 pel curs escolar 2019-2020 és del 13 de maig al 24 de maig a les oficines municipals de 9 a 14 del migdia. Durant aquest període de temps, el Jardinet farà jornada de PORTES OBERTES els dies: 13, 15, 17, 20, 22 i 24 de maig a les 17:15 de la tarda .

  Famílies dels alumnes nous:
  Han d’omplir els papers següents:

  • Paper de sol·licitud de preinscripció (recollir-lo a l’ajuntament)
  • Paper de permanències (optatiu)
  • Paper de menjador (optatiu)

  Descarregar de documentació

  Alumnes que ja estan al centre l’accés al curs vinent és directe.
  Pels infants que ja van a la llar El Jardinet ( classe cargols,ocells i granotes), no cal que feu la preinscripció, però si us interessa el servei de menjador o jardinet matiner pel curs vinent heu de demanar els documents a la llar o a l’ajuntament i entregar-los per tal d’organitzar els serveis

  • Paper de permanències / jardinet matiner (optatiu)
  • Paper de menjador (optatiu)

  Descarregar de documentació

  Matricula

  El periode de matriculació és del 4 al 8 de juny de 2018 a les oficines municipals de 10 a 12 del migdia

  Documentació que han de presentar les famílies que han fet la preinscripció:

  • Volant d’empadronament
  • Fotocòpia del DNI d’un dels pares
  • Fotocòpia del Llibre de Família
  • Fotocòpia de la Targeta Sanitària
  • Fotocòpia del Carnet de Vacunes
  • Firmar el compromís del pagament de quotes
  • Donar el número de compte
  • Si és el cas, carnet de família nombrosa

  Finalitzat el període de matrícula hi haurà una reunió informativa  i tot seguit el personal docent donarà la documentació d’ús intern pel curs escolar 2018-2019

  Documentació que han de presentar les famílies amb accés directe  a les oficines municipals de 10 a 12 del migdia (nen o nena ja escolaritzats al Jardinet)

  • Paper de confirmació de la plaça
  • Donar el número de compte o revisar 
  • Firmar el compromís del pagament de quotes
  • Si és el cas carnet de família numerosa

  Després de fer la matrícula  el personal docent us donarà documentació d’ús intern pel curs vinent 2018-2019 i quedarem per fer la primera entrevista durant la primera setmana de setembre. 

  Descarregar de documentació