Consell Escolar

 • Funcionament i Representants

  El Consell Escolar és l’òrgan de participació i de govern del centre. La condició de
  membre electe del Consell Escolar s’adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova
  la meitat dels representants electes de cada sector.
  Del sector de pares i mares tenen dret a presentar-se a l’elecció tots aquells pares/mares
  i representants legals dels alumnes matriculats a l’escola.
   
  REPRESENTANTS

  Jaume Salmeron, regidor d’Educació

  Aida Callís, tècnica d’Educació

  Gemma Martí, directora Llar d’Infants municipal El Jardinet

  Pietat Riumalló mestra Llar d’Infants municipal El Jardinet

  Laia Pujolràs, mestra Llar d’Infants El Jardinet

  Verònica de Lamo, representant de pares i mares de la Llar d’Infants municipal El Jardinet