Assamblea

 • Funcionament de l'Assamblea

  La llar d’infants funciona per assemblees constituïdes per l’ajuntament, l’equip docent i les famílies. Les seves funcions són:

  • Fer el seguiment del servei i fer recomanacions per al bon funcionament.
  • Proposar activitats extraescolars per als infants i per a les famílies.
  • Si 2/3 parts de l’assemblea ho demana es pot canviar el NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre) i/o el PEC (Projecte educatiu de Centre)
  • Al llarg del curs es farà com a mínim una assemblea.