Adaptació

Un període necessari per l'infant, les famílies i les educadores
  • L’entrada a la Llar d’Infants acostuma a ser per l’infant la primera separació del nucli familiar. Aquest s’ha d’adaptar a un nou espai i a noves persones, tot passant per una separació física, afectiva i temporal de la seva família. L’adaptació és un camí que fa conjuntament infants, famílies i escola.

     

    Aquest període d’adaptació es durà a terme al setembre, i es pot allargar durant el primer trimestre. Cal tenir present que el primer dia d’escola es demana a les famílies que acompanyin l’estada de l’infant durant una estona. També s’ha de tenir present que l’horari es modifica, conforme l’adaptació de cada infant. L’infant comença venint durant una estona curta, que a mesura que van passant els dies es va allargant a poc a poc, depenent de l’actitud i la resposta de l’infant. A finals de setembre comença el servei de menjador, el Jardinet matiner i el Jardinet Extra . 

     

    Si hi ha una nova incorporació d’un infant durant el transcurs del curs també ha de seguir un període d’adaptació que determinarà l’equip docent.