Adaptació

Un periode necessari per l'alumne, els pares i els mestres
 •  

  Quan parlem de període d’adaptació, en general fem referència als primers temps d’assistència dels infants a l’escola bressol, període en el qual es desenvolupa el coneixement i l’acceptació d’una nova situació. Els infants són els que s’adapten a la nova situació, els qui probablement fan els canvis més importants, però no són els únics, ja que les famílies i el personal docent són els que s’han d’adequar a les novetats de cadascú i a l’escola bressol.

   

  Aquest període d’adaptació es durà a terme al setembre, i es pot allargar durant el primer trimestre. Cal tenir present que el primer dia d’escola es demana a les famílies que acompanyin l’estada de l’infant durant una estona. També s’ha de tenir present que l’horari es modifica, conforme l’adaptació de cada infant. L’infant comença venint durant una estona curta, que a mesura que van passant els dies es va allargant a poc a poc, depenent de l’actitud i la resposta de l’infant. A finals de setembre comença el servei de menjador i de Jardinet matiner. 

   

  Si hi ha una nova incorporació d’un infant durant el transcurs del curs també ha de seguir un període d’adaptació que determinarà l’equip docent.