• Portes Obertes: dimecres 3 de maig a les 17 h
  Preinscripció: del 8 al 19 de maig
  Matrícula: del 16 al 22 de juny
 • Trets d'identitat de la llar d'infants El Jardinet

 • Escola catalana

  El català és la primera llengua utilitzada per l’aprenentatge.
  La Llar fa l’aprenentatge en català, tant pel que fa al llenguatge escrit (rètols, cartes) com el llenguatge oral. L’escola estudia cada cas i el procés d’immersió en llengua catalana esdevé fàcil i comprensible per a tots.

  Escola laica

  La Llar d’Infants “EL JARDINET” es manifesta laica i respecte les creences i les maneres de pensar de cada família. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seva confessionalitat.
  Treballem les festes populars de caire religiós (Nadal, Carnestoltes, Pasqua) com a tradició cultural i social del nostre país.

  Escola homogènia

  L’escola té una metodologia homogènia.Els mestres /educadors revisaran en comú la manera de fer de cadascú, analitzant i reflexionant sobre la pràctica docent i tractant de donar coherència a l’acció col.lectiva de tot l’equip docent.

  Escola activa

  L’escola és activa ,fomenta que l’infant tingui una actitud curiosa, crítica i investigadora que mitjançant la comunicació i el treball, esdevindrà la base de la seva formació i de l’adquisició dels seus aprenentages.L’escola activa implica la participació del nen/a.

 • Escola per la diversitat

  L’escola respecta la diversitat dels infants i adequa les seves necessitats el ritme evolutiu de cadascun d’ells

  Escola per la coeducació

  L’escola assumeix una educació per a la igualtat sense cap tipus de discriminació per raó del sexe.
  D’acord amb els principis d’igualtat de drets i de no discriminació que inspiren l’activitat educativa, l’ensenyament que es proporciona als nens i nenes és igual i es desenvolupa en un marc de coeducació.En les relacions que establim i amb les metodologies que utilitzem en la nostra tasca diària amb els infants intentem no reproduir ni perpetuar alguns dels tòpics presents, encara avui, en la nostra societat.

  Escola per la inclusió

  L’escola és oberta a tots els infants sense discriminació de sexes, ètnies i/o afinitats dels pares/mares/tutors ja siguin polítiques, religioses, culturals…

  Escola participativa

  Potenciem un règim participatiu en la gestió de l’escola en què mares/pares, personal docent i no docent i l’Ajuntament intervenen directament a través de Comissions de Treball i Assemblees.

 • Escola i família

  La nostra escola dóna molta importància a la relació amb cada una de les famílies que acull.Volem respectar les peculiaritats de cadascú i tenir una bona comunicació amb cada família.
  A la nostra escola demanem la participació dels pares i mares a través de : Comissions de treball, participació en les activitats de l’escola (festes, exposicions), en les entrevistes i assemblees.

  Escola integral

  L’escola entén l’educació de l’infant com un procés integral i globalitzador treballant cada un dels diferents aspectes: físic, intel·lectual, moral, emocional i social posant els mitjans per potenciar-los.

  Actituds i valors a l'escola

  L’escola forma els seus infants en un conjunt d’actituds, valors i normes. La funció de l’escola en aquesta societat és d’orientar, estimular i ajudar els infants en l’aprenentatge de la solidaritat, respecte a l’altre i a si mateix, respecte a l’entorn natural, i actitud de convivència i responsabilitat.

  Escola i medi

  L’escola és coneixedora i respectuosa del medi natural on es troba i transmissora de les tradicions populars del seu poble i país.

 • Oferim propostes per desenvolupar processos científics, cal formular hipòtesis, organitzar situacions d’experimentació i d’observació on l’infant tingui reptes per solucionar i on es pregunti: què és això? què puc fer? què passa si…?
  Deixem i facilitem l’acció autònoma de l’infant, la possibilitat d’explorar i fer-se preguntes per poder esbrinar la resposta i compartir-ho amb les educadores, els altres infants i la família.

  El material utilitzat, és sobretot natural, fascina per la seva qualitat i provocació, donant més informació a l’infant. És important oferir llibertat als infants per accedir a diferents materials, per tant han d’estar al seu abast i alçada. Els materials que s’utilitzen depèn de cada unitat de programació besant-se en material observable directament.

 • El nostre equip

  Docents i personal del centre
 • A l'escola trobareu un equip de mestres especialitzades en l'educació dels més petits que tenen com a base de funcionament el treball en equip

 • L’equip que treballa a la llar d’infants som professionals de l’educació que creiem  i tenim una concepció de l’infant com a èsser competent  amb curiositat, amb iniciativa, amb capacitat per aprendre ,actius que precisen del moviment i que són els protagonistes del seu aprenentatge en aquests primers anys de vida, per tant l’equip vetlla per un entorn afectiu que li proporcioni seguretat, afecte i confiança i on les educadores acompanyen l’acció de l’infant, li dona suport i li marca els límits de la seva actuació.
  • Les nostres educadores
 • Vols inscriure el teu fill o filla al Jardinet?

  • Adreça postal

   Passeig Dr. Carulla, núm. 1
   17401 Arbúcies
   Girona

  • Telèfon i e-mail

   Telf: 972860004
   Mòbil: 669203583
   Mòbil: 634941211
   jardinet@ajarbucies.cat

 • Contacta amb nosaltres

  Tots els camps marcats amb * són obligatoris.